kattenloft@home service

KATTENLOFT@home service


Beste klanten, op vraag van meerdere bestaande/nieuwe klanten, bieden wij vanaf heden ook onze KATTENLOFT@home service aan. Wat houdt dit exact in? Vanaf heden gaan wij op beperkte schaal en in functie van de drukte in ons kattenpension, wat voor ons de absolute topprioriteit blijft, ook basisverzorging voor uw viervoeters aan huis aanbieden. Onder basisverzorging verstaan we het voederen van de katten, het reinigen van de kattenbakken en het eventueel toedienen van medicatie. Onze doelgroep blijft in eerste instantie katten, maar per uitzondering kunnen kleine dieren die aanwezig zijn IN de woning eveneens verzorgd en onderhouden worden. Nogmaals, ons kattenpension blijft de absolute topprioriteit, waardoor wij slechts beperkt huisbezoeken zullen aannemen en dit in een zeer beperkte regio. Wij doen enkel huisbezoeken voor de hierboven vermelde basisverzorging. Langere bezoeken/verblijven/overnachtingen zijn dan ook niet mogelijk.


Welke regio?      Wij doen enkel huisbezoeken in de gemeenten Tremelo (3120), Baal (3128), Keerbergen (3140), Grootlo (2223),

                           Schriek (2223) en Werchter (3118).


Opgelet!               Wij doen geen huisbezoeken voor honden, daar wij van mening zijn dat deze permanente opvang nodig hebben en

                           minder zelfstandig zijn dan katten. Tevens zijn wij ook geen uitlaatdienst en bieden wij geen wandelingen aan met

                           honden. Hartelijk dank voor jullie begrip.

TARIEVEN (per bezoek):

BASISTARIEF


Inbegrepen: 

- Voederen van de katten (max. 3), reinigen kattenbak(ken), toedienen van eventuele medicatie, leegmaken brievenbus (indien gewenst).

  € 10,00


SUPPLEMENTEN (*)- Vanaf 4e kat:

+ € 1,00 per kat, per bezoek

- Onderhoud en verzorging reptiel(en):

+ € 1,50 per bezoek

- Onderhoud en verzorging knaagdier(en):

+ € 1,00 per bezoek

- Voederen van vis(sen) (**):

+ € 0,50 per bezoek

- Onderhoud en verzorging van vogel(s):

+ € 1,00 per bezoek

- Planten water geven (IN de woning):

+ € 1,00 per bezoek

(*) Alle supplementen zijn mogelijk indien deze IN de woning zijn toe te passen. Enkel katten kunnen buiten gevoederd en verzorgd worden.

(**) Vissen kunnen enkel gevoederd worden. Water verversen en onderhoud aquarium wordt niet gedaan (tenzij spoedgeval).

BELANGRIJKE INFO


- Reservaties voor de KATTENLOFT@home service kunnen telefonisch of via het reservatieformulier gemaakt worden. Gelieve bij het invullen

  van het reservatieformulier specifiek te vermelden dat het om een reservatie voor onze @home service gaat, dan kunnen wij zo spoedig

  mogelijk telefonisch contact met u opnemen om verder af te spreken.


- Tijdens de drukke periodes (voornamelijk vakanties) zijn het aantal huisbezoeken beperkt, daar wij prioriteit geven aan ons pension. Snel

  zijn is dus de boodschap!


- Gelieve eerst kennis te nemen van de hieronder vermelde algemene voorwaarden omtrent onze KATTENLOFT@home service alvorens over

  te gaan tot reservatie. Bij reservatie wordt u geacht hier kennis van genomen te hebben en deze te aanvaarden.


- Voor onze KATTENLOFT@home service passen wij dezelfde annulatievoorwaarden toe als voor het pension. Gelieve hier dan ook kennis

  van te nemen op deze website alvorens over te gaan tot reservatie.


- Het eerste huisbezoek voor aanvang van de aangevraagde periode, teneinde concrete afspraken te bekomen en praktische informatie te

  overlopen, is steeds gratis. Tevens zal een eventueel bezoek na het aflopen van de aangevraagde periode, voor het bvb. het teruggeven

  van huissleutels, eveneens gratis zijn.


- Tijdens het eerste huisbezoek, voor aanvang van de aangevraagde periode, zal een document voor overeenkomst door beide partijen

  ingevuld worden.


Wij danken u alvast voor het vertrouwen in de KATTENLOFT!

ALGEMENE VOORWAARDEN @home service


-Eventuele kosten i.v.m. onvoorziene tussenkomst van de dierenarts (in eerste instantie zal eerst de opgegeven dierenarts gecontacteerd worden, maar indien deze niet kan/wil tussenkomen, zal beroep worden gedaan op de aan ons verbonden erkende dierenarts) dienen door de eigenaar van de dieren betaald te worden en zullen dus in elk geval doorgerekend worden. (Dient meteen voldaan te worden bij einde prestatie.)


-----

-Voor de aanvang van de huisbezoeken wordt er een voorschot van minstens 50% (cash) op het totaal te betalen bedrag voldaan. Dit bedrag zal dan ook vermeld worden op pagina 1 van het desbetreffende contract.


-----

-Indien de huisbezoeken vroeger worden stopgezet door de eigenaar van de dieren, dan zal toch de hele periode van de reservatie aangerekend worden.


-----

-Bij overlijden van één of meerdere dieren zal de dierenarts de doodsoorzaak vaststellen en een certificaat met eventuele oorzaken vermelden ten behoeve van de eigenaar. Alle kosten zoals autopsie, verbranding, extra preventieve maatregelen, vallen ten koste van de eigenaar van de kat. In samenspraak en mits akkoord van de eigenaar (schriftelijk) en de verantwoordelijke van het pension, kan afgeweken worden van deze regel en een autopsie niet uitgevoerd worden.


-----

-Bij overlijden een dier(en), zal het lichaam slechts 6 uur boven de grond gehouden worden, tenzij de dierenarts of wettelijke instanties anders beslissen.


-----

-Wij zijn niet aansprakelijk voor een eventueel overlijden van uw huisdier tijdens de periode van de door ons uit te voeren prestaties.


-----

-Bij eventuele geschillen, is enkel de rechtbank van Leuven bevoegd.

-----


-Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade en/of diefstal aan/in de woning/vertrekken waar de te verzorgen huisdieren verblijven tijdens uw afwezigheid.


-----


-Het overhandigen van (huis)sleutels van de eigenaar van de dieren aan De Kattenloft(@home) gebeurt op eigen risico. Er worden dan ook duidelijke afspraken overeengekomen omtrent het overhandigen van eventuele huissleutels.