Algemene- en annulatievoorwaarden


ALGEMENE VOORWAARDENEventuele kosten i.v.m. onvoorziene tussenkomst van de dierenarts (in eerste instantie zal eerst de opgegeven dierenarts gecontacteerd worden, maar indien deze niet kan/wil tussenkomen, zal beroep worden gedaan op de aan ons verbonden erkende dierenarts) dienen door de eigenaar van de kat betaald te worden en zullen dus in elk geval doorgerekend worden. (Dient meteen voldaan te worden bij de ophaling van het dier.)


-----


Bij het binnenbrengen van de kat wordt er een voorschot van minstens 50%  (cash) op het totaal te betalen bedrag voldaan. Dit bedrag zal dan ook vermeld worden op pagina 1 van dit contract.


-----


Indien men de kat vroeger komt halen dan de overeengekomen periode, dan zal de hele periode van de reservatie aangerekend worden.


-----


Bij overlijden van de kat in het pension zal de dierenarts de doodsoorzaak vaststellen en een certificaat met eventuele oorzaken vermelden ten behoeve van de eigenaar. Alle kosten zoals autopsie, verbranding, extra preventieve maatregelen, vallen ten koste van de eigenaar van de kat. In samenspraak en mits akkoord van de eigenaar (schriftelijk) en de verantwoordelijke van het pension, kan afgeweken worden van deze regel en een autopsie niet uitgevoerd worden.


-----


Bij overlijden van de kat, zal het lichaam slechts 6 uur boven de grond gehouden worden, tenzij de dierenarts of wettelijke instanties anders beslissen.


-----


Voor alle eventuele gezondheidsproblemen die opgelopen worden door ziektes en/of allergieën die niet gemeld werden vóór het verblijf in ons pension, kunnen wij niet aansprakelijk gesteld worden.


-----


Wij zijn niet aansprakelijk voor een eventueel overlijden van uw huisdier in onze inrichting.


-----


Bij eventuele geschillen, is enkel de rechtbank van Leuven bevoegd.


-----


Wanneer u de toestemming geeft om uw kat te laten loslopen met andere katten in de gemeenschappelijke speelruimte, zijn noch wij noch de eigenaar van de andere kat verantwoordelijk voor de eventuele opgelopen kwetsuren naar aanleiding van rechtstreeks contact (bvb. Gevecht) tussen beiden. Uiteraard gebeurt het gemeenschappelijke contact (voor de katten die hier toestemming voor hebben) onder ons toezicht.


-----


Het dier kan enkel tijdens zijn verblijf door de eigenaar of gemandateerd persoon bezocht worden NA onderlinge afspraak.


-----


Indien de kat 14 dagen na afgesproken datum niet opgehaald is, wordt deze automatisch

eigendom van de kattenloft, om herplaatsing van het dier mogelijk te maken.


-----


Bij reservatie verklaart u zich akkoord met deze algemene voorwaarden!!


Elke eigenaar zal bij het binnenbrengen van zijn kat, verplicht een bijkomend document met voorwaarden dienen te ondertekenen voor akkoord!

ANNULATIEVOORWAARDENU kan steeds kostenloos annuleren tot 2 maand (!) voor de voorziene aankomst datum. Indien dit later gebeurt, zijn wij jammer genoeg genoodzaakt volgende tarieven aan te rekenen:- Tussen 2 maand en 1 maand voor het verblijf:

- 25 % van de totale kost van het voorziene verblijf.


- Tussen 1 maand en 2 weken voor het verblijf:

- 50 % van de totale kost van het voorziene verblijf.


- Tussen 2 weken en 1 week voor het verblijf:

- 75 % van de totale kost van het voorziene verblijf.


- Tussen 1 week en 1 dag van het voorziene verblijf:

- 100 % van de totale kost van het voorziene verblijf.Bij reservatie verklaart u zich akkoord met deze annulatievoorwaarden!


Wij danken u voor uw begrip!